Trang chủ > Thông tin y khoa > Hội thảo khoa học chuyên đề: Tim một thất tuần hoàn fontan và ghép tim